Kurslarımız

    Kurs Açıklaması

    Dokunmanın gücü ve masaj çağlar boyu en temel tedavi yöntemlerinden biri olarak kullanılmıştır. Zaman içerisinde farklı ve popüler tedavi seçenekleri gelişmiş ve dönem dönem masaj uygulamaları bu seçenekler arasında önemini kaybetmiştir. Ancak, son yıllarda manuel uygulamaların kanıta dayalı etkinliklerinin ortaya konulmasıyla birlikte yeniden değer kazanmıştır.

    Günümüzde istirahatı savunan pasif tedavi yaklaşımlarının yerini aktif teknikler almıştır. Pasif bir uygulama olarak yapılan klasik masaj tekniklerinden farklı olarak Derin Doku Masajı aktif uygulanmaya da yer verilmektedir. Derin Doku Masajı, vücudun Katmanlarını anlamak ve mümkün olan en etkili ve verimli enerji ile katmanlar arasındaki dokuları rahatlatmak, uzatmak ve kısıtlı paternleri gevşetmek için uygulama yapma becerisidir.

    Sıradan bir masaj ile derin doku uygulamaları arasında keskin bir sınır yoktur. Derin Doku Masajı özel beceri ve araçlarına rağmen, basıncın derinliği, uygulamaların hızı, dirsek ya da bükülü parmak eklemlerinin kullanımı gibi nitelikler bir şekilde nicelleşebilir, duruma bağlı olarak değişebilir.

    Derin Doku Masajı’nda birincil hedef olarak ağrının dindirilmesi, daha iyi bir postürün oluşturulması, daha fazla esneklik ve sıvı hareketi bunların hepsi derin doku becerileri ile ulaşılması mümkün olacak potansiyel hedeflerdir.